School of Form

School of Form realizuje nagradzany program nauczania wzornictwa, który łączy w sobie elementy edukacji projektowej i humanistycznej z naciskiem na ścisłą współpracę z biznesem w Polsce i na świecie. Szkołę tworzy wyjątkowy zespół ekspertów pod przewodnictwem Lidewij Edelkoort.


School of Form jest częścią SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (w skrócie: Uniwersytetu SWPS) – pierwszego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej uniwersytetu niepublicznego. To znaczy, że absolwenci School of Form otrzymują tytuł licencjata i dyplom SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego na kierunku Wzornictwo na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu.
Uczelnia jest prestiżową jednostką naukową, co potwierdza ocena Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013 r.). Silną pozycję Uniwersytetu SWPS na rynku edukacyjnym podkreśla stała obecność w rankingach. W najważniejszym dla uczelni w Polsce rankingu „Perspektyw” z 2014 r. zostaliśmy po raz kolejny uznani za najlepszą uczelnię niepubliczną o profilu społeczno-humanistycznym.

Zobacz jak oceniali inni
Oceń to miejsce