Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego

Historia Uczelni sięga roku 1920 – wtedy to rozpoczęła działalność Państwowa Akademia i Szkoła Muzyczna, przemianowana w 1922 roku na Państwowe Konserwatorium Muzyczne.

Obecnie Akademia kształci studentów na pięciu wydziałach:

  • Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki,
  • Wydziale Instrumentalnym,
  • Wydziale Wokalno-Aktorskim,
  • Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej,
  • Wydziale Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa.

Obok swojej podstawowej pracy dydaktycznej Akademia pełni też rolę instytucji kultury i w chwili obecnej jest jednym z najistotniejszych punktów na muzycznej mapie Poznania. Aula Nova daje młodym wykonawcom szerokie możliwości artystycznych prezentacji – poznańscy melomani mogą wybierać różnorodne koncerty z bogatej oferty programowej, w której znajdują się: koncerty symfoniczne, kameralne, chóralne, kompozytorskie, wokalne oraz recitale. Od wielu lat niezmiennie wielkim zainteresowaniem cieszą się cykle koncertowe: Poniedziałki w Akademii, Wtorki wokalne, Środy organowe, Czwartki z muzyką dawną, Smyczki w Akademii, Arcydzieła kameralistyki, Pedagodzy i ich chóry, Studenci – studentom, Kreaspiracje, Muzyka z prądem, Letnie Koncerty Ratuszowe i in. W ostatnim pięcioleciu z inicjatywy Akademii zorganizowano około 600 koncertów, w których wzięli udział studenci i pedagodzy, prezentując zróżnicowany repertuar – od muzyki dawnej po literaturę XXI wieku.

Przy Akademii działa także Fundacja, która m.in. oferuje koncerty, a także oprawę artystyczną instytucjom, przedsiębiorstwom i organizacjom z terenu Poznania i Wielkopolski, a ponadto rejestrację cyfrową nagrań muzycznych. Pozyskiwane przez nią fundusze wspierają rozmaite formy pracy uczelni, przede wszystkim jednak pomagają w promocji artystycznej studentów i młodych pedagogów.

Zobacz jak oceniali inni
Oceń to miejsce