Centrum Kultury Zamek

Centrum Kultury ZAMEK jest instytucją interdyscyplinarną, prezentującą najciekawsze zjawiska kultury współczesnej, w której przenikają się i uzupełniają wzajemnie sztuki wizualne, teatr, film, muzyka i literatura. Celem Zamku jest zaspakajanie różnorodnych potrzeb odbiorców oraz rozwój ich indywidualnych kompetencji i wrażliwości. To także miejsce eksperymentów artystycznych, które  stwarza twórcom warunki do realizacji dzieł i spotkań z odbiorcami.

CK Zamek jest otwartym miejscem wymiany poglądów. Będąc instytucją publiczną, za niezwykle ważną uznaje współpracę z najbliższym otoczeniem, sprzyjanie budowaniu więzi społecznych oraz podejmowanie dyskusji o najważniejszych problemach społeczności lokalnej. Jako że siedzibą jest dawny zamek cesarski, wyjątkowy świadek europejskiej historii XX wieku, ważne miejsce w programie Zamku zajmuje także refleksja na temat historii i jej wpływu na teraźniejszość.

O aktualnych inicjatywach zamkowych dowiecie się na: http://www.zamek.poznan.pl

Zobacz jak oceniali inni
Oceń to miejsce