Meteoryt Morasko

Rezerwat „Meteoryt Morasko” powstał w 1976 roku. Zobaczyć w nim można unikalny na skalę światową zespół kraterów. Na jeg terenie znajduje się najwyższe wzniesienie w Poznaniu o wysokości 154 m n. p. m.

Zobacz jak oceniali inni
Oceń to miejsce